Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

miscauliflower
23:20
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – "Metro 2033"
Reposted frompuella13 puella13 vianivea nivea
miscauliflower
23:19
2721 903c 500
- Zuzanna Celmer
miscauliflower
23:19
Boże jak mi się chce dziś być kochanym. 
miscauliflower
23:19
miscauliflower
23:19
7951 42c5 500

January 23 2020

miscauliflower
22:50
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
22:50
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
22:49
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
22:39
miscauliflower
22:38
miscauliflower
22:38
miscauliflower
22:37
miscauliflower
22:27
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
miscauliflower
22:26
miscauliflower
22:26
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanastasie anastasie
miscauliflower
22:25
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
22:25
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaanastasie anastasie
miscauliflower
22:25
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
miscauliflower
22:25
miscauliflower
22:24
5521 38e3
Reposted frommiischa miischa viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl