Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

miscauliflower
20:08
miscauliflower
20:08
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viamentispenetralia mentispenetralia
miscauliflower
20:07
20:07
miscauliflower
20:06
2125 5c8c 500
20:05
9475 b395 500
miscauliflower
20:05
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viamentispenetralia mentispenetralia
miscauliflower
20:04
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
miscauliflower
20:04
miscauliflower
20:01
Twierdzisz, że z Twojej strony to było uczucie, ale się wypaliło...  Dlaczego więc nie możesz pogodzić się z tym, że nie potrzebowałam dużo czasu żeby to przecierpieć i że ruszam dalej?
— paradoksyyy
miscauliflower
20:01
miscauliflower
14:36
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
miscauliflower
14:36
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
miscauliflower
14:35
Szybko skończyło się to  co miało być na zawsze 
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli

June 06 2018

miscauliflower
19:49

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
19:49
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
19:47
0631 44fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
19:47
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
19:47
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
19:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl