Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

14:35
1880 7a48 500
Reposted fromcupKaek cupKaek viaTheStawiarski TheStawiarski
miscauliflower
14:35
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaTheStawiarski TheStawiarski

September 03 2017

miscauliflower
10:59
miscauliflower
10:59
miscauliflower
10:58
miscauliflower
10:58
miscauliflower
10:57
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
miscauliflower
10:57

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
miscauliflower
10:57
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
miscauliflower
10:57
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaromantycznosc romantycznosc
miscauliflower
10:56
4330 d8b6
Catception
Reposted fromvolldost volldost viaromantycznosc romantycznosc
miscauliflower
10:56
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
10:56
3120 7ead 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
10:55
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
10:55
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
10:55
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— słowa zbyt proste
miscauliflower
10:54
2254 cf6c 500
miscauliflower
10:54
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"

August 26 2017

miscauliflower
14:50
miscauliflower
14:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl