Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

miscauliflower
11:31
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viatroubles troubles
miscauliflower
11:30
Udało mi się tylko jedno. Pokochałem kogoś tak bardzo, całą moją złamaną duszą, wszystkim co mam.
— B.M.
Reposted fromspokodama spokodama viatroubles troubles
miscauliflower
11:30
3246 b66b 500
miscauliflower
11:30
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
11:30
Nigdy nie jest się zupełnie wolnym, jeśli się kogoś za bardzo podziwia.
— Tove Jansson – Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromOff Off viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
11:29
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
11:29
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
miscauliflower
11:29
0981 af6e 500
miscauliflower
11:29

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover
miscauliflower
11:28
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viatysiace-mysli tysiace-mysli
miscauliflower
11:28
4651 7374
Reposted fromEtnigos Etnigos viatysiace-mysli tysiace-mysli

February 15 2018

miscauliflower
19:40
miscauliflower
19:40
miscauliflower
19:39
Udało mi się tylko jedno. Pokochałem kogoś tak bardzo, całą moją złamaną duszą, wszystkim co mam.
— B.M.
Reposted fromspokodama spokodama viatroubles troubles
miscauliflower
19:38
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
19:38
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
19:38
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
19:38
miscauliflower
19:38

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
miscauliflower
19:37
0981 af6e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl