Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

miscauliflower
20:27
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik

November 07 2018

miscauliflower
12:59
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
12:59
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
miscauliflower
12:54
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viafreedomlover freedomlover
miscauliflower
12:54

November 06 2018

miscauliflower
18:31
Reposted frombluuu bluuu viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
18:30
miscauliflower
18:29
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
18:29
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
18:26
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
18:26
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
18:25
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
18:13
0273 4111
Reposted fromsavatage savatage viasweetchocolate sweetchocolate
miscauliflower
18:12
miscauliflower
18:12
miscauliflower
18:12
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viatransfuzja- transfuzja-

October 09 2018

miscauliflower
13:55
miscauliflower
13:55
PAŹDZIERNIKU,
bądź dla mnie lepszy... proszę...
— zwyklajakzawsze
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatriste triste
miscauliflower
13:55
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viatransfuzja- transfuzja-

October 05 2018

miscauliflower
13:34
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl