Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

miscauliflower
20:51
5803 ec12 500
Świetlicki.
miscauliflower
20:51
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viaanastasie anastasie
miscauliflower
20:51
4487 83f6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanastasie anastasie
miscauliflower
20:50
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaanastasie anastasie
miscauliflower
20:50
4401 d79f 500
Reposted fromzie zie viaanastasie anastasie

November 10 2019

miscauliflower
21:23
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
miscauliflower
21:22
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
miscauliflower
21:22
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
21:22
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
21:21
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
miscauliflower
21:21
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse, jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromlovvie lovvie viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
18:54
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viaanastasie anastasie
miscauliflower
18:53
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
miscauliflower
18:52
4028 9da1 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaanastasie anastasie
miscauliflower
18:51
0332 659b 500

November 08 2019

miscauliflower
21:36
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viatransfuzja- transfuzja-
21:36
4750 6afe 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaanastasie anastasie
miscauliflower
21:36
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viaanastasie anastasie
miscauliflower
21:36
4738 b5a3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaanastasie anastasie
miscauliflower
21:36
2315 dea9 500
Reposted fromtfu tfu viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl