Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

miscauliflower
15:55
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
miscauliflower
15:55
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaSmerfMaruda SmerfMaruda
miscauliflower
15:55
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viaSmerfMaruda SmerfMaruda
miscauliflower
15:54
3797 106b 500
Reposted fromwyczes wyczes viaJagalskardig Jagalskardig
miscauliflower
15:54
“(...) dlaczego jesteśmy w stanie kochać ludzi, którzy ani trochę na tę miłość nie zasługują, a innych godnych naszej uwagi, mijamy bez słowa?”
— Lucy M. Montgomery
Reposted fromxalchemic xalchemic viatysiace-mysli tysiace-mysli
miscauliflower
15:53
miscauliflower
15:52
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
15:51
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
15:51
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
15:51
2296 6471 500
Reposted frombanshe banshe viamessclew messclew

February 25 2019

miscauliflower
11:44
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viatransfuzja- transfuzja-
miscauliflower
11:44
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
11:43
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
11:43
0011 4cdb
miscauliflower
11:43
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
11:42

800/2015

Z tramwaju - Adam Ziemianin

Został im tramwaj
siódemka chyba
tulą się do siebie
na przednim pomoście

Ona nic nie mówi
bo jest szczęśliwa
motorniczy wiezie
ich miłość na oślep

Wracają z wykładu z ekonomii
on kwiaty jej kupił
bukiet kaczeńców
w nim parę listków nadziei

Ile jeszcze przejadą przystanków
zanim wysiądą po latach
przed swym mieszkaniem
em trzy lub em cztery

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viazwariowalam zwariowalam
miscauliflower
11:42
11:42
miscauliflower
11:41
miscauliflower
11:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl