Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

miscauliflower
07:04
7823 dd2b 500
miscauliflower
07:04
0435 3fc2
miscauliflower
07:04
6169 52ab
miscauliflower
07:04
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viatysiace-mysli tysiace-mysli
miscauliflower
07:03
3726 cb0c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
miscauliflower
07:03
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viatroubles troubles
miscauliflower
07:03
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
miscauliflower
07:03
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek

June 11 2017

miscauliflower
14:46
4162 623d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
miscauliflower
14:46
4584 82a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
miscauliflower
14:46
4598 d430 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
miscauliflower
14:46
4726 2637 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
miscauliflower
14:45
4773 bace 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
miscauliflower
14:45
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viatysiace-mysli tysiace-mysli
miscauliflower
14:45
4512 a69d 500
14:45
5728 47d0 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viatysiace-mysli tysiace-mysli
miscauliflower
14:45
2157 5ad0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow

June 06 2017

miscauliflower
07:36
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianivea nivea
miscauliflower
07:36
8721 934e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow

May 13 2017

miscauliflower
09:46
6151 ae8f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl